Team


Meriem Fereva

Meriem Fereva

Senior at the American College of Sofia

m.fereva24@acsbg.org
Desislava Markova

Desislava Markova

Senior at the American College of Sofia

d.markova24@acsbg.org
Teodora Daskalova

Teodora Daskalova

Senior at the American College of Sofia

t.daskalova24@acsbg.org
Alexandra Daskalova

Alexandra Daskalova

Senior at the American College of Sofia

a.daskalova24@acsbg.org
Krasimira Chakarova

Krasimira Chakarova

Teacher Sponsor

k.chakarova@acsbg.org
Elizabeth DimitrovaIrina KovachevaKaloyan DimitrovLyudmila KanevaNikoleta StoynovaVladislav SkrinskiYana DimitrovaYoana TroevaStefani NaydenovaSvetoslav Ivanov