FISSION е международеннаучен фестивал направен от ученици за ученици.

Разработете своя научен проект и се състезавайте за голямата награда или елате като гост и разгледайте интригуващите ученически проекти. Присъединете се към иновативни работилници, слушайте широкоизвестни лектори и си тръгнете от фестивала вдъхновени.
Sofia Science Fair

Описание

FISSION е състезание за ученици, които се интересуват от наука. Отбори от максимум трима души ще създадат проекти (експеримент или работещ модел) в една от четирите категории в зависимост от техните интереси. FISSION цели да подтикне учениците да учат чрез изследване и да излязат от рамките на класната стая. Напътствани от своя съветник, участниците трябва да използват това, което вече знаят, за да измислят оригинално и практично решение на научен проблем, да създадат иновативна технология или компютърна програма, или да демонстрират интересен феномен по нов начин.
Проектите ще бъдат представени на фестивала в Американския колеж в София на 20 април 2019 година. Там, те ще бъдат оценени от признати учени и изследователи. Изложението ще бъде отворено както за ученици от Колежа така и за външни лица.
Видео от научния фестивал на Американския колеж

Какво търсим?

1. Приложимост

Учениците трябва да се съсредоточят върху изучаване на съвременните научни въпроси, а проектите им трябва да бъдат насочени към подпомагане на хората в изучаването и разбирането на фундаменталните принципи на природните явления.

2. Оригиналност

Проектите трябва да имат приложение в съвременния свят. Експериментът може да бъде извършен така, че да изследва явление и да предложи решение на актуален проблем. Работещият модел трябва да бъде приложим в ежедневието ни, индустрията или образованието.

3. Заявление

The projects should have some evident application in modern-day world. An experiment can be conducted so as to investigate a phenomenon and offer a solution to a problem, such as the quality of a product or a condition in our environment. A working model can be used in our everyday, the industry or education.

4. Учене базирано на изследване (IBL)

IBL е предизвикателство за аналитичните умения на учениците. Това е метод, който поставя въпроса в центъра на изследването и обезсърчава научните процедури, който изискват учениците просто да следват описаните стъпки.

Целта ни

Целта на FISSION е да даде шанс на участниците да изучават света на науката извън класната стая. В училище ни карат да следваме подбор от предварително подготвени инструкции, когато наблюдаваме феномен свързан с изучавания материал. Участниците във FISSION имат избор да изберат темата на техния проект в зависимост от интересите им. Те нямат определени стъпки, които трябва да следват, а трябва да използват всичката налична информация и сами да намерят процедурата, която е най-подходяща за техния проект. Ако не успеят да намерят нищо подходящо, учениците трябва да успеят, с помощта на това, което са открили, да разработят свой собствен модел за работа.

Лекции

FISSION цели да обедини ученици интересуващи се от наука и да им даде платформа да обменят опит. Целта на фестивала е също да им помогне да открият учебни и професионални възможностти в областта на природните науки. За да постигнем това, ние сме поканили видни учени, които да водят лекции за техните проучвания, преживявания и да дадат съвети на учениците, които искат да се занимават с наука след училище. Някои от темите ще включват приложенията на науката в бизнеса и предприемачеството, както и възможности за научно висше образование по света. Имената на лекторите и точните теми ще бъдат обявени с течение на учебната година.

Работилници

На FISSION както гости, така и участници могат да се включат в необикновените работилници. Чрез тях те ще могат да научат за, видят и видят в действие различни модерни технологии. Различни водещи фирми ще направят тези работилници и присъстващите ще имат шанса да се срещнат лично с хора разботещи в тези браншове. Имената на компаниите и темите на работилниците ще бъдят обявени с течение на учебната година.

Отборът

Др. Красимира Чакърова
Учител по физика

Таниел 
Гюлиян

12ти класСимона 
Барокова

12ти клас

Йоана 
Николова

12ти клас

Христина 
Лалева

12ти клас

Ана 
Пейкова

11ти клас

Николай 
Митев

11ти клас