ВНИМАНИЕ!
Ако не получите имейл от нас до няколко дни след регистрацията Ви,
моля свържете се с нас.

Sofia Science Fair
Описание				
FISSION е състезание за ученици, които
се интересуват от наука. Отбори от
максимум двама души ще създадат 
проекти (експерименти или работещи модели)
в една от четирите категории в зависимост
от техните интереси. FISSION цели да подтикне
учениците да учат чрез изследване и да излязат
от рамките на класната стая. Напътствани от 
своя съветник, участниците трябва да 
използват това, което вече знаят, за да измислят 
оригинално и практично решение на научен проблем,
да създадат иновативна технология или компютърна 
програма, или да демонстрират интересен феномен
по нов начин. 		
	
				
Проектите ще бъдат представени на фестивала в Американския колеж в София на 21-ти и 22-ти април 2017 година. 
Там, те ще бъдат оценени  от признати учени, изследователи, инженери, ИТ 
специалисти и математици. Изложението ще бъде отворено както за ученици от Колежа така и за външни лица.

				
Видео от миналогодишния научен фестивал
Какво търсим? 1. Приложимост Учениците трябва да концентират вниманието си върху актуалните проблеми в науката. Изследването трябва да се съсредоточи върху съвременните научни въпроси, а устройствата и моделите трябва да бъдат насочени към подпомагане на хората в изучаването и разбирането на основните принципи на естествените процеси. 2. Оригиналност Очакваме проектите да представят нови идеи, които учениците са измислили. Съветникът помага с техническите подробности и се уверява, че проектът е добре обоснован от научна гледна точка. 3. Завление Проектите трябва да имат приложение в съвременния свят. Експериментът може да бъде извършен така, че да изследва явление и да предложи решение на проблем, като например качеството на даден продукт или състояние, в нашата околна среда. Работещият модел трябва да бъде приложим в ежедневието ни, индустрията или образованието. 4. Учене базирано на изследване (IBL) IBL е предизвикателство за аналитичните умения на учениците. Това е метод, който поставя въпроса в центъра на изследването и обезсърчава научните процедури, който изискват учениците просто да следват описаните стъпки.
Нашата цел				
Целта на FISSION е да даде на участниците си 
възможността да изследват науката извън рамките 
на класната стая. В училище ние сме стимулирани
да следваме предварително подготвен набор от
инструкции, когато изследваме феномен, който е 
свързан с изучавания материал. Участниците в 
FISSION не трябва да следват серия от стъпки,
a да използват всяка налична информация, за да
създадат свои стъпки. Ако никой от съществуващите
методи за изследване не им допада, нека бъдат 
гъвкави и да променят методиката, която вече 
съществува и създадат нещо ново.
				
Лекции				
Fission има за цел да обедини ученици, интересуващи
се от наука и да им даде платформа за споделяне и 
обмен на идеи. Целта на изложението е да се помогне
на учениците да реализират своите образователни и
професионални възможности в областта на науката. За
да постигнем това каним учени от видни университети,
за да разкажат за своите изследвания, да представят
своите преживявания и да дадат полезни съвети на
учениците, които искат да преследват подобни интереси.
Темите също ще включват приложенита на науката в
бизнеса и предприемачеството, както и възможностите
за висше образование в областта на науката в световен
мащаб. Имената на говорителите и конкретните теми на 
техния лекции ще бъдат публикувани в хода на годината.
				
Тук можете да видите интервю с двама от организаторите
на FISSION, както и с миналогодишен участник по Българската Национална Телевизия

Отборът на FISSION

  Д-р Красимира Чакърова
  Учител по физика
  Глава на научния отдел в АК
  Ръководител на FISSION
  Никол Кралимаркова
  12-ти клас в АК
  Координатор на отбора
 
  Иван Влайков
  12-ти клас в АК
  Координатор на участниците
 
  Стефани Кисовски
  12-ти клас в АК
  Координатор на журито
 
  Александър Арнаудов
  12-ти клас в АК
  Уеб разработчик
 
  Лора Добрева
  12-ти клас в АК
  Координатор на спонсорите